هنرگستران،سایت آگهی رایگان فروش خرید کالا و خدمات هنری

تعرفه:

  1. آگهی در سایت هنرگستران رایگان است.
  2. مدت نمایش آگهی رایگان یک ماه است؛ ولی به عنوان تخفیف تا 3 ماه آگهی نمایش داده خواهد شد.
  3. اما برای آگهی ویژه مبلغ 20هزار تومان دریافت میگردد.
  4. مدت زمان ویژه بودن آگهی 7 روز خواهد بود؛ ولی به عنوان تخفیف تا یک ماه یا سه هفته اضافه تر نمایش داده خواهد شد.
  5. با تبدیل آگهی رایگان به ویژه، آگهی شما با رنگ زمینه دیگر در ابتدای آگهی ها، قبل از آگهی های رایگان نمایش داده خواهد شد.
  6. با ویژه کردن آگهی ، برای فروش و معرفی کالا یا خدمات خود شانس بیشتری خواهید داشت.